Zdrowie na widelcu

Wywiad medyczno – żywieniowy
Wywiad psychodietetyczny
Analiza dostarczonych wyników badań krwi lub ustalenie zalecanych badań
Analiza składu ciała
Ustalenie celów oraz indywidualnego planu działania
Ustalenie szczegółów (preferencji, oczekiwań, możliwości) niezbędnych do przygotowania spersonalizowanego planu żywieniowego
Pierwsze zalecenia żywieniowe, które mogą zostać wprowadzone bezpośrednio po wizycie
Uzyskanie skutecznej motywacji do zmian

179